Mockshop Logo
Görsel Düzenleme Süreçlerinde Revizyon Şart - 2. Bölüm
Moda perakendeciliği görsel düzenleme süreçlerindeki mevcut durumu anlayabilmek ve ihtiyaçları belirleyebilmek amacıyla Avrupa'nın önde gelen 50 perakendecisiyle görüşerek bir anket çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmanın birinci bölümünde yaşanan mevcut zorluklar, ikinci bölümünde de değişim fırsatları ele alınmıştır.
Shop
Görsel Düzenleme Hedefleri Nasıl Olmalıdır?
Eski moda görsel düzenleme araçlarını kullanmak çok çaba gerektirir. Eski iletişim yöntemlerinin kullanılması sadece zaman ve para kaybına neden olmamakta, aynı zamanda geri bildirim ve planlara uyumluluğun gösterilmesi konularında da ciddi zorluklar yaratmaktadır. Sonuç olarak görsel düzenleme konusunda mağazalarla iletişimin tek yönlü olarak kalması günlük işlerin yapılmasına olumsuz şekilde etki etmektedir.
Görüşülen perakendecilerin %26'sı, tahmini olarak her görsel düzenleme kampanyasında %10-15 düzeyinde kayba uğradıklarını belirtmişlerdir. Perakendecilerin %42'sinin 100'ün üzerinde mağazaya, %12'sinin de 1.000'in üzerinde mağazaya sahip oldukları düşünüldüğünde, her mağaza için aylık görsel düzenleme talimatları ve haftalık güncellemeler gönderilmesi durumunda maliyetler hızlı şekilde milyonları bulabilir. Üstelik görsel düzenleme kitapçıklarının geleneksel basım ve gönderim yöntemleri de maliyetleri katlayacaktır.
Dijital Araçların Önemi
Diğer yandan, görsel düzenleme konusunda umut verici gelişmeler de görüşmüştür. Anketimiz sırasında görüştüğümüz perakendecilerin %25'i şu anda sistemlerini yenilediklerini, %47'si de gelecek 2 yıl içerisinde bunu yapmayı planladıklarını söylemişlerdir. Perakendecilerin sadece %28'inin henüz böyle bir planı bulunmamaktadır.
Yeni teknoloji trendlerine bakıldığında özellikle mobilite ve bilgilere gerçek zamanlı ulaşım konularının ön plana çıktığı görülmektedir. Mevcut ve potansiyel müşterilerimize yeni bir mağaza içi sistemden beklentilerinin ne olacağını, iPhone ve iPad gibi mobil cihazların sunması gereken özellikleri sorduğumuzda özellikle görsel ve interaktif paylaşım konularındaki beklentilerin gittikçe arttığını görmekteyiz.
Graph 1

Mockshop çözümleri, mağazacılık süreçlerinin optimize edilmesi konusunda perakendecilerin merkez ofisleriyle mağazaları arasındaki iletişim yöntemlerini değiştirmeyi hedeflemektedir. Planogram oluşturma ve mağaza görsel düzenleme uygulamalarının ölçümü konularını en etkin şekilde yönetebilmek için lütfen info@polytropon.com adresine bir mail atınız.

Moda perakende sektöründeki son gelişmeleri ve trendleri takip edebilmek için "Polytropon" Sosyal Medya hesaplarımızı takip ediniz.

Kaynak: iShopShape