Mockshop Logo
Görsel Düzenleme Süreçlerinde Revizyon Şart - 1.Bölüm
Moda perakendeciliği görsel düzenleme süreçlerindeki mevcut durumu anlayabilmek ve ihtiyaçları belirleyebilmek amacıyla Avrupa'nın önde gelen 50 perakendecisiyle görüşerek bir anket çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmanın birinci bölümünde yaşanan mevcut zorluklar, ikinci bölümünde de değişim fırsatları ele alınmıştır.
Shop
Görsel Düzenleme Süreçleriyle İlgili Mevcut Problemler Nelerdir?
Son yıllarda fiziksel mağaza satışlarındaki büyümenin online mağaza satışlarına göre nispeten düşük oranlarda kaldığı görülmektedir. Anketimize katılan firmalara bakıldığında 2008 yılından bugüne, online mağaza satışları %72 oranında artarken perakende mağaza satışları sadece %8,5 oranında artmıştır.
Bu değişen şartlarda özellikle görsel düzenleme süreçlerinin yönetimi konusunda birçok perakendecinin gerilerde kaldığı, mevcut görsel düzenleme süreçlerinin verimliliklerinin analiz edilmesi ve yeni teknolojilerle desteklenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Öncelikle çoğu perakendecinin belgelerin düzenlenmesi ve talimatların paylaşılması açısından tutarlı bir metoda sahip olmadıkları görülmektedir. Görsel düzenleme çalışmaları genellikle PDF dokümanları, Powerpoint sunumları ve resim dosyaları kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
Görüştüğümüz firmaların %63'ü verileri düzenlemek için Excel tablolarını kullanmaktadır. Evrak işleri ve yapısal zorluklarla uğraşmak hem daha fazla zaman almakta, hem de firmalar için daha masraflı olmaktadır. Her üç perakendeciden biri hala basılı talimatları mağazalarına ofis içi ya da normal posta kanalıyla göndermektedir.
Graph 1
Gönderim ve yazdırma maliyetleri hiç küçümsenmemelidir. Mağaza düzenlerinin doğru şekilde uygulanmamasından dolayı perakendecilerin %37'si yıllık satışlarının %1-3'ünü; %20'si de yıllık satışların %10'undan fazlasını kaybettiklerini söylemişlerdir.
RIS News'in Temmuz 2013'te yayınlanan anketi de bu sonuçları desteklemektedir. Perakendecilerin %53,8'i ürün yönetimi, pazarlama ve mağaza operasyonları arasındaki iletişimde zorlandıklarını söylemişlerdir. Güncel olmayan planogramlar, planlara uygun olarak düzenlenmeyen mağazalar ve uygulanan tasarımların nadiren kontrol edilebilmesi yaşanan ana sorunlar olarak tanımlanmıştır.
Görsel düzenleme yöneticileri ile görüşerek yaptığımız anketler, çoğu perakendecinin mağazalarına gönderdikleri talimatların uygulanmasını ve uyumluluğunu düzenli olarak kontrol edemediklerini göstermiştir. Düzenli raporlama sistemlerinden ziyade rastgele yapılan kontroller kural haline gelmiştir.
Graph 2

Bunun temel nedeni bölge müdürlerinin yeterli zamanlarının olmamasıdır. Mağaza çalışanları da çoğu durumda talimatları anlayıp uygulama ve mağaza içi uygulamaları fotoğraflayıp geri gönderme imkânına sahip olamamaktadır. Bölge müdürleri fotoğrafların çekilmesi, yüklenmesi ve sonrasında da gönderilmesi gibi işlemlerin zor ve çok zaman aldığını açıklamışlardır.

Anketimizin önümüzdeki hafta yayınlayacağımız diğer ilginç sonuçları için lütfen bizi takip edin.

Kaynak: iShopShape