Πολλαπλά λειτουργικά συστήματα

H ΠολυOργάνωση τρέχει κάτω από Windows ή MacOS. Aυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις επιχειρήσεις κατασκευής ενδυμάτων, όπου είναι συνηθισμένο να υπάρχουν συστήματα βασισμένα σε MacOs για το τμήμα σχεδιασμού και συστήματα βασισμένα σε Windows στα τμήματα διαχείρισης, κοστολόγησης και διεύθυνσης.

Εξασφάλιση δεδομένων

Τα προνόμια πρόσβασης των χειριστών καθορίζονται με σαφήνεια για το κάθε τμήμα ανάπτυξης του προϊόντος.

Δυναμική ανταλλαγή πληροφοριών στο διαδίκτυο

Η απάντηση της ΠολυΟργάνωσης στην πρόκληση του να κρατάς ανά πάσα στιγμή ενήμερους τους συνεργάτες σας για τα συνεχώς διαφοροποιούμενα δεδομένα των προϊόντων είναι απλή: η πηγή δεδομένων είναι ίδια για όλους. Στην ΠολυΟργάνωση όλοι οι χειριστές, είτε από το τοπικό δίκτυο είτε από το διαδίκτυο, βλέπουν ακριβώς την ίδια βάση δεδομένων, σύμφωνα με τα προνόμια πρόσβασης του καθ'ενός. Έτσι όταν γίνεται μία αλλαγή είναι ταυτόχρονα όλοι ενήμεροι.

Εύκολη διατήρηση δεδομένων

Η ΠολυΟργάνωση είναι απίστευτα εύκολη στη διαχείριση και διατήρηση. Οι δυνατότητες που σας παρέχει εμπεριέχουν:

  • Ολοκληρωμένο σύστημα αντιγράφων ασφαλείας
  • Αυτόματη επαναφορά αρχείων
  • "Μηδενική Συντήρηση"
  • Αυτόματη ενημέρωση και άνετο πέρασμα σε νέα έκδοση

Διασυνδέσεις με άλλες εφαρμογές

Η ΠολυΟργάνωση παρέχει έναν, γενικού σκοπού, πλήρως μηχανογραφημένο, μηχανισμό ο οποίος σας επιτρέπει να εισάγετε και να εξάγετε δεδομένα στο σύστημα σε συνήθεις μορφές όπως κείμενο, dbf και SYLK. Οι εξαγωγές μπορούν να προγραμματιστούν για να τρέχουν αυτόματα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή χρονικά διαστήματα, και σε κατά συνθήκη καταστάσεις.

Επιπρόσθετα, η ΠολυΟργάνωση μπορεί δυναμικά να συνδυαστεί με οποιαδήποτε εφαρμογή με διάφορους τρόπους. Πρότυπα και τεχνολογίες όπως SQL, ODBC και υπηρεσίες διαδικτύου μέσω SOAP υποστηρίζονται άμεσα.

Διαδικτυακό περιβάλλον προδιαγραφών οδηγού
Διαδικτυακό περιβάλλον προδιαγραφών υφάσματος
Διαδικτυακό περιβάλλον συστήματος αυτόματων μηνυμάτων
Εξάγετε οποιαδήποτε προδιαγραφή οδηγού
Χρονοπρογραμματιστής και επιλογές εξαγωγής και ρύθμισης