Διαχειριστείτε πλήρως τον κύκλο ζωής των προϊόντων

Ο πυρήνας της ΠολυΟργάνωσης είναι η ενότητα PDM. Υπάρχουν τέσσερεις προαιρετικές ενότητες που επεκτείνουν την ΠολυΟργάνωση και σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε έξυπνα κάθε φάση του κύκλου ζωής των προϊόντων, από τη έναρξη μέχρι την παράδοση. Γι' αυτό η ΠολυΟργάνωση είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για παρακολούθηση παραγγελιών, παραγωγής και αποθήκης, είτε σε επίπεδο επιχείρησης, είτε στην βελτίωση της διαχείρισης του τμήματος ανάπτυξης δειγμάτων, που για πολλούς από εσάς λειτουργεί και ως ένα αυτόνομο τμήμα παραγωγής.

 • Παραγγελίες Οδηγών

  Η ενότητα αυτή σας επιτρέπει να υπολογίζετε τις συνολικές απαιτήσεις υλικών σύμφωνα με τις ποσότητες των οδηγών στις παραγγελίες σας.

  • Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε, να τροποποιήσετε και να εντοπίσετε παραγγελίες και εν συνεχεία να τις δείτε συνολικά είτε ανά πελάτη είτε ανά οδηγό.
  • Παρέχει λίστα με τα απαιτούμενα υλικά για κάποιο υποσύνολο παραγγελιών ή οδηγών.
  • Παρέχει περιεκτικό σύνολο από αναφορές, σε διάφορα επίπεδα.
 • Αποθήκη Οδηγών

  Η Αποθήκη Οδηγών της ΠολυΟργάνωσης είναι επέκταση της ενότητας Παραγγελίες Οδηγών. Απευθύνεται σε εταιρίες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις αγορές και παραδόσεις των ολκληρωμένων οδηγών.

  • Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε έγγραφα που αφορούν παραγγελίες, παραλαβές και τιμολόγια ετοίμων οδηγών.
  • Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την αποθήκη ετοίμων οδηγών, ακόμη και σε πολλαπλές αποθήκες, και την κατάσταση των παραγγελιών οδηγών που βρίσκονται στην παραγωγή (εσωτερική ή εξωτερική).
  • Υπάρχει σύνδεση με την ενότητα Παραγγελίες Οδηγών, ώστε να μπορείτε να σχετίζετε τιμολόγια με παραγγελίες και να ελέγχετε αυτόματα την κατάσταση ολοκλήρωσης των παραγγελιών σας.
 • Αποθήκη Υλικών

  Η Αποθήκη Υλικών της ΠολυΟργάνωσης είναι απαραίτητη για τις εταιρίες που χρειάζονται να παρακολουθούν τις πρώτες και βοηθητικές ύλες στην παραγωγή ενδυμάτων, είτε στο τμήμα δειγμάτων είτε στην συνολική παραγωγή.

  • Σας επιτρέπει να δημιουργείτε έγγραφα παραγγελίας και παραλαβής υλικών.
  • Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την αποθήκη υλικών και και να ελέγχετε την κατάσταση των παραγγελιών που έχετε κάνει είτε σε προμηθευτές είτε σε παραγωγή.
 • Παραγωγή

  Η ενότητα Παραγωγή της ΠολυΟργάνωσης είναι ένα απολύτως απαραίτητο εργαλείο για να διαχειριστείτε πλήρως τον κύκλο παραγωγής ενδυμάτων .

  • Σας επιτρέπει να μετατρέψετε αυτόματα τις παραγγελίες πελατών σε εντολές παραγωγής οδηγών.
  • Σας επιτρέπει να δημιουργείτε αυτόματα παραγγελίες αγορών (για υλικά που προμηθεύεστε έτοιμα) ή εντολές παραγωγής (για υλικά που επεξεργάζονται), βασισμένα στις εντολές παραγωγής οδηγών.
  • Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαρκώς τις ποσότητες των υλικών που αναλώνονται και τις ποσότητες των οδηγών που παράγονται βάση των παραστατικών παραγωγής.
  • Σας επιτρέπει να ελέγχετε γρήγορα τις διαθέσιμες και αναμενόμενες ποσότητες υλικών, ώστε να μην καθυστερεί η παραγωγή.
  • Υπάρχει σύνδεση με όλες τις άλλες ενότητες, ώστε να μπορείτε να συσχετίζετε παραστατικά παραγωγής με παραγγελίες πελατών και προμηθευτών, και να ελέγχεται αυτόματα η τρέχουσα κατάσταση των παραγγελιών πελατών.