Ετήσια Συνάντηση 2016 Συνδέσμου Κλωστοϋφαντουργίας & Ένδυσης Αιγαίου
EGSD Suppliers 2016
Η 3η συνάντηση του Συνδέσμου Κλωστοϋφαντουργίας Ενδυσης Αιγαίου, πραγματοποιήθικε στις 11 Μαϊου στην Σμύρνη. Η εκδήλωση ήταν υπο την αιγίδα των Enrico Aliberti και Onur Kapitone.
Η εταιρία Πολυτροπον ήταν μεταξύ των 35 εταιρειών που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους επισκέπτες μας και τους συμμετέχοντες για την επίσκεψη τους στο περίπτερό μας και για το ενδιαφέρον για τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που έχουμε σχεδιάσει για τους κατασκευαστές ενδυμάτων.
λπίζουμε να συνεχίστει αυτή η πολύτιμη επικοινωνία και να αναπτυχθεί μια μακροχρόνια κερδοφόρα επιχειρηματική συνεργασία.
Πολύτροπον Ε.Π.Ε.